Výroba tvrdokovových fréz
kontakt  |   o firmě  |   přihlášení  |   ke stažení  |   obchodní podmínky  |   košík  |  

Všeobecné obchodní podmínky HOFMANN & VRATNY s.r.o.

Platí od 1. 9. 2010

Objednání zboží

Seznam našich výrobků je uveden v e-shopu hofmann-vratny.cz. Výrobce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Zboží je možno objednat telefonicky, faxem, poštou, e-mailem nebo přes e-shop.

V případě objednání elektronickou cestou (přes e-shop) je zákazník povinen při vybrání zboží řádně vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Cena zboží

Ceny zboží jsou smluvní a budou sděleny zákazníkovi na vyžádání ústní nebo písemnou nabídkou, resp. u položek e-shopu zveřejněny na internetu. K cenám je účtováno dopravné, viz. níže a daň z přidané hodnoty 20%.

Dodací lhůta

Prodej ze skladu HOFMANN & VRATNY v ČR - zásilka bude doručena v nebližším možném termínu dle dodacích podmínek České pošty - zpravidla následující pracovní den po obdržení objednávky (při doručení objednávky do 16 hodiny.)

Zboží, které je na skladě HOFMANN & VRATNY v SRN - dodací lhůta je do 10 pracovních dnů.

Objednávky zaslané přes e-shop jsou potvrzovány e-mailem s uvedením termínu dodání. Případná změna tohoto termínu bude zákazníkovi oznámena.

Uzavření kupní smlouvy

U zboží objednaného přes e-shop, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako potvrzení objednávky či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, především druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob její úhrady, cenu a způsob přepravy, termín doručení. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Zaslání zboží

Zásilky odesíláme službou Obchodní balík České Pošty. Zákazníkovi účtujeme poštovné bez ohledu na váhu 100 Kč za zásilku.

Zboží bude zasláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním, kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účely podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale je stanovena výrobcem na 12 měsíců. Záruční doba pro spotřebitele je podle zákona 24 měsíců.

Reklamace

a) Poškození zboží při dopravě: Jestliže je poškozen obal zboží, pak jej nepřebírejte, nebo při převzetí zboží sepište o poškození zápis s dopravcem. Pokud bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, sepište zápis s dopravcem do 48 hodin od převzetí zboží. Bez zápisu s dopravcem nebude reklamace poškození při dopravě uznána.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu v průběhu záruční doby, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu lze reklamovat u firmy HOFMANN & VRTANY s.r.o. na telefonním čísle 546 452 464 a 732 429 152 nebo faxem na čísle 546 452 464, případně e-mailem na adresách uvedených na našem webu old.hofmann-vratny.cz

b) Reklamace kompletnosti dodávky: Reklamaci nesprávného množství nebo typu zboží je možné uplatnit do 2 dnů od převzetí zásilky.

Přechod rizika

Riziko za poškození nebo ztrátu zboží přechází na odběratele převzetím zásilky od dopravce, resp. podepsáním nákladního listu.

Doklady k zásilce

Ke každé zásilce je přibalen dodací list a daňový doklad, který může být na žádost odběratele zaslán jiným způsobem.

Platba za zboží

Zákazník hradí zboží poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení:

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nakupuje zboží v rámci své obchodní a jiné podnikatelské činnosti má dále v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení:

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to elektronicky na některou z e-mailových adres uvedených na old.hofmann-vratny.cz, dále poštou. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, VS, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle na své náklady zboží zpět na provozovnu dodavatele a dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být nepoužité, v nepoškozeném stavu a s dokladem o koupi. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu zpět, nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po písemném potvrzení opravného daňového dokladu.

Page: 15